ZET ZICH IN VOOR HET VERSTERKEN VAN DEBEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JONGENS MET DUCHENNE SPIERDYSTROFIE

Het is onze missie te bouwen aan stevige basis wetenschappelijk onderzoek voor toekomstige generaties jongens met Duchenne spierdystrofie. Het MIS51ON klinisch wetenschappelijk onderzoek onderzoekt het gebruik van een onderzoeksgeneesmiddel dat is ontwikkeld gericht op Duchenne genmutaties die ontvankelijk zijn voor het skippen van exon 51. In dit onderzoek willen we bepalen of een hogere dosis van het onderzoeksgeneesmiddel, ook bekend als etiplirsen, ook veilig en/of effectief is bij de behandeling van Duchenne.

ZET ZICH IN VOOR HET VERSTERKEN VAN DEBEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JONGENS MET DUCHENNE SPIERDYSTROFIE

Het is onze missie te bouwen aan stevige basis wetenschappelijk onderzoek voor toekomstige generaties jongens met Duchenne spierdystrofie. Het MIS51ON klinisch wetenschappelijk onderzoek onderzoekt het gebruik van een onderzoeksgeneesmiddel dat is ontwikkeld gericht op Duchenne genmutaties die ontvankelijk zijn voor het skippen van exon 51. In dit onderzoek willen we bepalen of een hogere dosis van het onderzoeksgeneesmiddel, ook bekend als etiplirsen, ook veilig en/of effectief is bij de behandeling van Duchenne.

Skippen van exonen bij Duchenne spierdystrofie

De genetica van Duchenne

Duchenne spierdystrofie is een zeldzame, levensverkortende genetische aandoening die jongens treft. Het zorgt ervoor dat hun spieren in de loop van de tijd afbreken en kracht verliezen. Duchenne wordt veroorzaakt door specifieke fouten (mutaties) in het gen voor dystrofine.

Dystrofine is een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de werking van spiercellen. Het beschermt de spiercellen tegen beschadiging wanneer spieren zich samentrekken en ontspannen.

De mutaties in het dystrofine-gen leiden tot een gebrek aan dystrofine-eiwit in de spieren. Zonder voldoende dystrofine worden de spieren geleidelijk steeds zwakker totdat ze helemaal niet kunnen bewegen en uiteindelijk de ademhaling en de hartfunctie verloren gaan.

Wat moet ik weten over exon skipping?

Vaak ontbreken bij Duchenne een of meer exonen (delen van het gen) waardoor fouten ontstaan in de instructies voor het maken van dystrofine. Hierdoor kan het lichaam niet genoeg of geen werkend dystrofine-eiwit aanmaken. Het doel van exon skipping is om het lichaam in staat te stellen een kortere vorm van het dystrofine-eiwit te maken, wat kan helpen om de spierfunctie te verbeteren.

Het dystrofine-gen bestaat uit exonen die aan elkaar zijn gekoppeld om instructies te geven aan het lichaam voor het maken van dystrofine. Met 79 exonen is het dystrofinegen het grootste in het lichaam. Denk aan de exonen op het dystrofine-gen als een keten puzzelstukjes, elk met een speciale aansluiting die het ene stukje aan het andere kan koppelen. Om de keten te voltooien, moeten de verbindingen tussen bepaalde onderdelen overeenkomen.

In deze afbeelding ziet u dat exon 50 ontbreekt. Het resultaat is dat exons 49 en 51 niet kunnen worden aangesloten omdat hun aansluitingen verschillende vormen hebben en niet in elkaar passen. In het dystrofine-gen zou dit ontbrekende exon voorkomen dat het lichaam de instructies voor het maken van het dystrofine-eiwit kan lezen.

Door bepaalde exonen buiten beschouwing te laten, kunnen we ze mogelijk ‘skippen’ en een exon met de juiste aansluiting vinden. De nieuwe keten zou korter zijn, maar de stukjes worden verbonden (en zijn dus in staat om dystrofineteproduceren). Net zoals we een van de stukken skipten, is het onderzoeksgeneesmiddel ontwikkeld om exon 51 te skippen.

Het resultaat van deze exon-51-skipping kan bijdragen aan de verhoging van productie van deze kortere vorm van dystrofine en de spierfunctie verbeteren.

Wat moet ik weten over het onderzoeksgeneesmiddel?

Het onderzoeksgeneesmiddel is ontwikkeld om mogelijk te helpen bij het aanpakken van de genmutatie door exon 51 te skippen en de productie van een korter maar functioneel dystrofine-gen mogelijk te maken. Onderzoekers proberen te weten te komen of hogere doses van het onderzoeksgeneesmiddel (vergeleken met de momenteel goedgekeurde dosis van 30 mg/kg in de Verenigde Staten en Israël) mogelijk kunnen helpen bij het verbeteren van de spierfunctie en kwaliteit van leven van uw kind.

Wie komt in aanmerking voor deelname?

Personen kunnen in aanmerking komen voor deelname aan MIS51ON als ze voldoen aan de volgende geschiktheidscriteria:

 • Man, 4 tot en met 13 jaar oud
 • Gediagnosticeerd met Duchenne met een genmutatie die ontvankelijk is voor skippen van exon 51
 • Heeft nooit gentherapie of genbewerkingsbehandeling ontvangen. Als u eerder een ander type behandeling voor Duchenne hebt gekregen, bespreek dan de specifieke behandeling(en) met de onderzoeksarts.
 • Heeft een stabiele dosis corticosteroïden gebruikt gedurende ten minste 12 weken
 • Is ambulant, kan zelfstandig lopen zonder hulpmiddelen

Er kunnen aanvullende vereisten voor deelname van toepassing zijn en deze worden tijdens het screeningsbezoek met de onderzoeksarts besproken. Ga voor een volledige lijst van geschiktheidscriteria naar ClinicalTrials.gov.

Wie komt in aanmerking voor deelname?

Personen kunnen in aanmerking komen voor deelname aan MIS51ON als ze voldoen aan de volgende geschiktheidscriteria:

 • Man, 4 tot en met 13 jaar oud
 • Gediagnosticeerd met Duchenne met een genmutatie die ontvankelijk is voor skippen van exon 51
 • Heeft nooit gentherapie of genbewerkingsbehandeling ontvangen. Als u eerder een ander type behandeling voor Duchenne hebt gekregen, bespreek dan de specifieke behandeling(en) met de onderzoeksarts.
 • Heeft een stabiele dosis corticosteroïden gebruikt gedurende ten minste 12 weken
 • Is ambulant, kan zelfstandig lopen zonder hulpmiddelen

Er kunnen aanvullende vereisten voor deelname van toepassing zijn en deze worden tijdens het screeningsbezoek met de onderzoeksarts besproken. Ga voor een volledige lijst van geschiktheidscriteria naar ClinicalTrials.gov.

Wat u moet weten over Sarepta MIS51ON

Personen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het MIS51ON-onderzoek zullen screeningbezoeken afleggen bij een onderzoeksarts in een deelnemend centrum. Tijdens de screeningbezoeken zal de onderzoeksarts beoordelen of het kind in aanmerking komt voor het onderzoek.

Ze zullen vragen stellen over de gezondheid van het kind en verschillende klinische tests uitvoeren, waaronder een lichamelijk onderzoek, bloed- en urineverzameling, functionele bewegingsbeoordelingen en hartcontrole om te bepalen of ze in aanmerking komen als deelnemer aan het MIS51ON-onderzoek.

Als een persoon in aanmerking komt voor deelname aan MIS51ON, worden ze willekeurig toegewezen aan het onderzoeksgeneesmiddel in ofwel de hogere dosis of 30 mg/kg.

Deelname aan het onderzoek

SareptAlly is een patiëntmatchingsdienst voor klinische onderzoeken voor door Sarepta gesponsorde onderzoeken.

Een patiëntnavigator kan u helpen uw opties voor het klinisch onderzoek te begrijpen.

Veelgestelde vragen

Krijgen alle personen die in dit onderzoek zijn ingeschreven een behandeling met het onderzoeksgeneesmiddel?

Ja, alle patiënten die in dit onderzoek zijn ingeschreven, krijgen het onderzoeksgeneesmiddel. Er is geen placebogroep voor dit onderzoek.

Komen personen die momenteel worden behandeld of eerder zijn behandeld met het onderzoeksgeneesmiddel in aanmerking voor dit onderzoek?

Personen die momenteel worden behandeld of eerder zijn behandeld met het onderzoeksgeneesmiddel kunnen in aanmerking komen voor dit onderzoek, zonder uitwasperiode.

Hoeveel jongens zullen aan dit onderzoek deelnemen en waar wordt het uitgevoerd?

Volgens de planning zullen wereldwijd maximaal 154 patiënten in dit onderzoek worden ingeschreven. 144 van deze patiënten zullen worden ingeschreven in het dubbelblinde onderdeel voor dosisbepaling en vergelijking van het onderzoek.

Ga voor een volledige lijst met onderzoekslocaties naar clinicaltrials.gov en zoek op ‘NCT03992430’.

Wie bepaalt de geschiktheid voor deelname?

De onderzoeksarts bepaalt of een patiënt voldoet aan alle inclusiecriteria (waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen) en aan geen van de exclusiecriteria (waaraan niet moet worden voldaan om in aanmerking te komen) voor het onderzoek. De onderzoeksarts bepaalt of hij/zij in aanmerking komt door evaluaties en tests uit te voeren die hem/haar informatie geven over of de patiënt voldoet aan de criteria.

Worden er biopten genomen in dit onderzoek?

Ja, er worden in totaal 2 biopten genomen in het onderdeel Dosisbepaling en Dosisvergelijking (deel 2) van het onderzoek. Alle patiënten in deel 2 ondergaan een spierbiopsie voordat ze een dosis van het onderzoeksgeneesmiddel innemen. De patiënt ondergaat nog één biopsie in ofwel week 24, week 48 of week 144 (afhankelijk van aan welke dosisgroep hij/zij werd toegewezen).

Waarom worden er biopten genomen?

Dit onderzoek meet de verandering in de hoeveelheid dystrofine-eiwit in de spier na 24, 48 en/of 144 weken behandeling. Dit zal een onderdeel zijn bij het bepalen van een enkele hoge dosis van het onderzoeksgeneesmiddel.

De manier om aan te tonen dat het skippen van exonen geïnduceerd door het onderzoeksgeneesmiddel, dat is ontwikkeld om de niveaus van dystrofine in de spieren te verhogen, werkt zoals bedoeld is, is om de spieren rechtstreeks te testen. Dit kan niet worden onderzocht door bijvoorbeeld het onderzoeken van bloed of urine.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Als uw kind ervoor kiest om deel te nemen en hiervoor in aanmerking komt, krijgt u geen enkele betaling, direct of indirect, voor zijn deelname. Sarepta Therapeutics betaalt de kosten van het klinisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen redelijke reiskosten(bijv. kilometervergoeding, parkeren, overnachtingen) voor u worden gedekt in overeenstemming met het reisbeleid voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek. Spreek met de onderzoeksarts en het onderzoekspersoneel voor meer informatie.

Welke risico's zijn er verbonden aan dit onderzoek?

Net als bij elk klinisch onderzoek zijn er mogelijke risico’s en voordelen verbonden aan deelname aan het MIS51ON klinisch wetenschappelijk onderzoek. De gezondheid van uw kind kan verbeteren, slechter worden, of helemaal niet veranderen. Daarnaast zijn er mogelijke risico’s verbonden aan het innemen van het onderzoeksgeneesmiddel en het ondergaan van enkele van de onderzoeksgerelateerde procedures.

De gezondheid en veiligheid van uw kind zijn altijd de topprioriteit van het onderzoeksteam. Als de onderzoeksarts van mening is dat deelname aan het onderzoek niet langer gepast is of uw kind onnodig risico kan opleveren, zal hij of zij met u overleggen om andere mogelijke opties te bespreken.

Lees om te begrijpen wat deze risico’s zijn het formulier voor geïnformeerde toestemming zorgvuldig door en praat met de onderzoeksarts.

Is deelname aan het onderzoek vrijwillig?

Deelname aan het MIS51ON klinisch onderzoek is geheel vrijwillig. Uw kind kan ervoor kiezen om op elk moment en om wat voor reden dan ook te stoppen met deelname.

Wat zijn de voordelen van deelname aan dit klinisch onderzoek?

Er kunnen geen voordelen worden gegarandeerd van deelname aan het MIS51ON-onderzoek, maar de voordelen kunnen zijn:

 • Bijdragen aan wat op dit moment bekend is over de progressie van Duchenne
 • Anderen helpen door bij te dragen aan medisch onderzoek dat de ontwikkeling van Duchenne-behandelingen kan versterken.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over het onderzoek of de deelname, kunt u:

Onderzoekslocaties

Typ uw locatie in om het dichtstbijzijnde klinisch onderzoekscentrum te vinden.

Ga voor een volledige lijst van deelnemende onderzoekscentra naar clinicaltrials.gov en zoek op ‘NCT03992430’.

Sarepta zet zich in voor patiënten en gezinnen die leven met DMD.