Zásady ochrany osobních údajů

Poslední revize: 7. 5. 2022

Vítejte v zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách studie MIS51ON (dále jen „webové stránky“).

Společnost Elligo Health Research („Elligo“ „my“ nebo „nás“) pomáhá klinické výzkumné organizaci (CRO) PPD („PPD“) při poskytování určitých služeb, včetně reklamy, náboru do studie a hostování webových stránek studie MIS51ON („služby“) jménem zadavatele studie MIS51ON, společnosti Sarepta Therapeutics, Inc. („Sarepta“). Společnost Sarepta Therapeutics je správcem osobních údajů zpracovávaných pro studii MIS51ON.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů informuje o tom, jak a proč používáme Vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky studie MIS51ON (dále jen „webové stránky“), a informuje o Vašich právech na ochranu osobních údajů ve vztahu k Vašim osobním údajům. Osobní údaje jsou informace, podle kterých Vás lze identifikovat.

Souhrn těchto zásad Vám poskytne rychlý a jasný přehled o našich postupech. Věnujte prosím čas přečtení celých našich zásad.

Shrnutí zásad

Použitelnost těchto zásad – Tyto zásady se vztahují na osobně identifikovatelné údaje, které na webových stránkách shromažďujeme, například prostřednictvím formulářů na webových stránkách; elektronické korespondence mezi Vámi a webovými stránkami. Tyto zásady můžeme měnit, aktualizovat nebo jinak upravovat tak, že Vám poskytneme řádné oznámení, jak je dále podrobněji popsáno v části Použitelnost těchto zásad. Přečtěte si více.

Osobně identifikovatelné údaje, které shromažďujeme – Shromažďujeme osobně identifikovatelné údaje, jako je Vaše jméno, věk, kontaktní údaje a určité zdravotní/lékařské informace. Přečtěte si více.

Jak shromažďujeme osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají – Shromažďujeme osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají a které poskytujete tím, že používáte naše služby. Osobně identifikovatelné shromažďujeme, když používáte webové stránky, a to pomocí analytiky a služeb marketingové automatizace a souborů cookie třetích stran. Přečtěte si více.

Jak osobně identifikovatelné údaje používáme? – Osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají, budeme používat výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách, mezi něž patří zlepšovat naše služby, kontaktovat vás, provádět studie a zjišťovat způsobilost pro klinická hodnocení, dodržovat platné zákony a předcházet podvodům. Přečtěte si více.

Předávání Osobně identifikovatelných údajů mimo Vaše území – K ukládání a zpracovávání dat používáme cloudové služby ve Spojených státech. Zajišťujeme, aby nám naši poskytovatelé služeb pro hostování dat zajistili odpovídající zabezpečení a důvěrnost. Přečtěte si více.

Sdílení Osobně identifikovatelných údajů s druhými – Osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají, budeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, pod podmínkou závazků těchto poskytovatelů služeb zpracovávat tyto údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a tak, jak povolují platné zákony na ochranu osobních údajů. Tyto údaje budeme předávat v rámci firemních transakcí a budeme sdílet údaje pro účely provádění studií a zjišťování způsobilosti pro klinická hodnocení.Přečtěte si více.

Vaše kontrola a možnosti – Můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s následujícím: (a) předávání údajů třetím stranám, které nejsou v těchto zásadách zmíněny; (b) zpracování Osobně identifikovatelných údajů, které se Vás týkají, pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto zásadách. Naše Služby nereagují na signály Do Not Track (DNT) (Nesledovat). Přečtěte si více.

Zabezpečení a integrita dat – Zavádíme systémy, aplikace a postupy pro zabezpečení Vašich osobně identifikovatelných údajů, abychom minimalizovali rizika neoprávněného přístupu, zpřístupnění a úprav. Přečtěte si více.

Jak dlouho Vaše Osobní údaje uchováváme – Údaje uchováváme tak, abychom dodrželi zákonné povinnosti a abychom Vám mohli poskytovat Služby, jak je dále vysvětleno v části těchto zásad týkající se uchovávání údajů. Přečtěte si více.

Osobní údaje dětí – Většina služeb dostupných na těchto webových stránkách je určena pro osoby starší 18 let. Jakákoli osoba, která vyžaduje informace o kterékoli z našich služeb, musí být ve věku 18 let nebo starší. Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme nebo zveřejňujeme osobní údaje nezletilých mladších 18 let bez získání předchozího souhlasu od osoby s rodičovou odpovědností prostřednictvím přímého off-line kontaktu.  Přečtěte si více.

Vaše práva v EU a ve Spojeném království – Pokud jste obyvatelem EU nebo Velké Británie, máte nárok na určitá práva týkající se toho, jak zpracováváme Osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají, jak je podrobněji popsáno v části těchto zásad Vaše práva v EU a ve Spojeném království. Přečtěte si více.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelůInformace pro spotřebitele v Kalifornii – Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte nárok na specifická práva na ochranu soukromí. Přečtěte si více.

Přístup k Osobně identifikovatelným údajům, které se Vás týkají, nebo jejich oprava – Můžete kdykoli požádat o přístup k jakýmkoli Osobně identifikovatelným údajům, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, nebo o jejich opravu či vymazání. Přečtěte si více

Kontaktujte nás – Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte nás prosím na adrese: privacy@elligodirect.com nebo telefonicky na čísle 857-496-0054 nebo na adrese: Elligo Health Research, Attn: Rik Cudmore, Privacy Officer, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171. Přečtěte si více.

Použitelnost těchto zásad

Tyto zásady se nevztahují na údaje shromažďované:

 • námi, offline nebo prostřednictvím jiných prostředků, včetně údajů shromážděných prostřednictvím jiných elektronických prostředků nebo jiných webových stránek specifikovaných námi nebo třetí stranou; nebo
 • společností PPD nebo Sarepta. Pokud byly Vaše údaje shromážděny přímo společností PPD a/nebo společností Sarepta nebo jí byly poskytnuty, bude pro účely posouzení Vaší účasti ve studii platit oznámení o ochraně osobních údajů ve studii MIS51ON, které Vám bude poskytnuto samostatně.

ROVNĚŽ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST Elligo Health Research BUDE DLE SVÉHO UVÁŽENÍ PRAVIDELNĚ MĚNIT, UPRAVOVAT, PŘIDÁVAT NEBO ODSTRAŇOVAT NEBO JINÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZOVAT TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁS O TOM BUDEME INFORMOVAT E-MAILEM NA POSLEDNÍ E-MAILOVÉ ADRESE, KTEROU JSTE NÁM POSKYTLI, ZVEŘEJNĚNÍM OZNÁMENÍ O TĚCHTO ZMĚNÁCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JINÝMI ZPŮSOBY, A TO V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY.

Pokud mají změny menší, pokud vůbec nějaké, následky, budou platné 7 dnů poté jejich oznámení. Podstatné změny budou platné 30 dnů od zveřejnění nebo odeslání oznámení. Pokud potřebujeme přizpůsobit zásady novým zákonným požadavkům, vstoupí nové zásady v platnost okamžitě nebo v souladu se zákonem.

Dokud nové zásady nebudou platné, pokud významně sníží ochranu Vašeho práva na soukromí v rámci stávajících zásad, můžete se rozhodnout, že je nepřijmete a ukončíte své používání Služeb. Pokračování používání Webových stránek po přijetí nových zásad znamená, že souhlasíte s novými zásadami.

Osobně identifikovatelné údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme, používáme, ukládáme, přenášíme a jinak zpracováváme různé kategorie Vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže. Společnost Sarepta Therapeutics však nebude mít přístup k vašemu jménu ani dalším přímo identifikujícím informacím, včetně vašich kontaktních údajů. Namísto toho budete identifikován/a pouze jedinečným číslem (kódem). Tento kód může s Vaším jménem spojit pouze výzkumné pracoviště studie a pověřený personál.

 

 • Osobní identifikační údaje zahrnují celé jméno a adresu internetového protokolu (IP).
 • Kontaktní údaje zahrnují PSČ, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Demografické údaje zahrnují věk, datum narození a pohlaví.
 • Údaje o internetových nebo jiných elektronických aktivitách zahrnují vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup na naše webové stránky, a způsob, jakým naše webové stránky používáte. Další informace a způsob, jak můžete kontrolovat shromažďování těchto údajů, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Zvláštní kategorie údajů: Informace týkající se Vašeho zdravotního stavu.
 • Souhrnné údaje,“ což znamená údaje, které přímo nebo nepřímo neidentifikují, a nelze je odůvodněně použít k Vaší identifikaci.

Jak shromažďujeme osobně identifikovatelné údaje, které se Vás týkají?

Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Používáním služeb: shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když –
  • vyplňujete formuláře předběžného screeningu na našich webových stránkách, tj. bude zvážena možnost Vaší účasti ve studii. Tyto osobní údaje jsou zabezpečeny a uloženy na námi provozovaném portálu.  Tyto osobní údaje jsou bezpečně zpřístupněny výzkumným pracovištím studie, aby mohly kontaktovat potenciální účastníky a dále zjistit jejich zájmy a způsobilost pro tuto studii;
  • od nás požadujete informace; nebo
  • budete jinak komunikovat s námi nebo s našimi službami.
 • Webovou analýzou a marketingovou automatizací: používáme analytické nástroje třetích stran k lepšímu porozumění tomu, kdo používá Služby, jak lidé využívají Služby a jak zlepšit efektivitu Služeb a jejich obsahu. Používáme také nástroje pro automatizaci třetích stran, které nám pomáhají s naším marketingovým úsilím.

Postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Přečtěte si tyto zásady na: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Čas od času změníme naše analytické a marketingové služby a budeme poskytovat další informace o těchto službách při aktualizace těchto zásad.

Tito poskytovatelé služeb používají soubory cookie, pixelové značky nebo jiné technologie pro získání a ukládání Údajů, jako je čas návštěvy, navštívené stránky, čas strávený na každé stránce webových stránek, identifikátory zařízení, typ použitého operačního systému a další webové stránky, které jste mohli navštívit.

 

 • Mohou kombinovat údaje, které shromažďují z Vaší interakce se Službami s Osobními údaji, které shromažďují z jiných zdrojů. Nekombinujeme údaje shromážděné prostřednictvím analytických služeb s Vašimi osobními údaji.  Zabránit analytickým a marketingovým službám automatizace před Vaším rozpoznáním můžete na našich webových stránkách tak, že zakážete soubory cookie třetích stran na svém webovém prohlížeči nebo prostřednictvím Cookie Banner.
 • Online formuláři: když shromažďujeme Vaše osobní údaje, ty jsou zabezpečeny v naší databázi a uloženy v portálech pro pracoviště, aby byl zajištěn bezpečný přístup a sledování potenciálních účastníků pro určení způsobilosti pro toto klinické hodnocení.
 • Webové soubory cookie: My a naši analytici a poskytovatelé služeb marketingové automatizace o Vás shromažďujeme údaje s vaším svolením. Tyto údaje mohou zahrnovat IP adresu, kterou Vaše zařízení používá, čas a délku Vaší návštěvy, stránky, které jste prohlíželi na našich webových stránkách a na stránkách, které jste navštívili těsně před tím, než jste navštívili naše stránky. Tyto údaje používáme pouze k měření aktivity Webových stránek a k tomu, abychom vyvíjeli nápady na zlepšování našich Webových stránek. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií.
 • Prostřednictvím telefonního hovoru a textové zprávy: člen personálu vás může kontaktovat, aby odpověděl na váš dotaz. Poskytnutím telefonního čísla anebo e-mailu prostřednictvím služeb souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat.

Nesledovat

Nesledovat (Do Not Track, DNT) je předvolba ochrany soukromí, kterou uživatelé mohou nastavovat v některých webových prohlížečích, což umožňuje uživatelům zakázat sledování webových stránek a online služeb. Naše služby nereagují na signály Nesledovat (DNT).

Jak osobně identifikovatelné údaje používáme?

Elligo Health Research bere Vaše soukromí vážně a Vaše osobní údaje se budou používat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo tam, kde k tomu existuje právní požadavek. Vaše Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné a pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše zpracování Vašich osobních údajů je založeno na následujících zákonných podkladech:

 • Veškeré zpracování Vašich osobních údajů, které nevychází ze zákonných podkladů uvedených níže, je založeno na Vašem souhlasu.
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tak, abychom vyhověli zákonné povinnosti.
 • Dále se budeme spoléhat na naše oprávněné zájmy, které podle našeho názoru nejsou převáženy Vašimi základními právy a svobodami, a to pro následující účely:
  • Komunikaci s Vámi, včetně přímého marketingu, kdy jste uživatelem našich služeb, nebo kdy se s námi můžete spojit prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím jiných digitálních prostředků.
  • Kybernetické zabezpečení.
  • Podporu, vztahy se zákazníky a provoz služeb a webových stránek.
  • Podporu a vylepšení zkušeností uživatelů se službami a webovými stránkami.
  • Odhalování podvodů a zneužití služeb a webových stránek.

Vaše Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jste souhlasili s tím, že nám poskytnete údaje, nebo s marketingem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat a odhlásit se z našich seznamů adresátů nebo odhlásit odběr newsletterů, a to zasláním požadavku na odhlášení odběru na adresu: privacy@elligodirect.com.

Předání údajů mimo Vaše území

Vaše Osobní údaje budeme ukládat a zpracovávat ve Spojených státech na našich stránkách služeb na cloudu. Čas od času provedeme provozní rozhodnutí, která budou mít dopad na pracoviště, na kterých uchováváme osobní identifikovatelné údaje. Ujišťujeme, že naši poskytovatelé služeb pro hostování dat poskytují odpovídající důvěrnost a zabezpečení.

Pokud sídlíte v jurisdikci, kde převod Vašich Osobních údajů do jiné jurisdikce vyžaduje Váš souhlas, pak nám poskytnete výslovný a jednoznačný souhlas s takovým přenosem.

V rozsahu nezbytném podle zákonů a předpisů EU a Spojeného království o ochraně osobních údajů zavedeme další nástroje pro další předávání údajů, jako jsou standardní smluvní doložky od správce zpracovateli nebo od zpracovatele zpracovateli.

Sdílení osobně identifikovatelných údajů s druhými

Způsoby, kterými sdílíme Vaše údaje, zahrnují následující:

 • Když uzavřeme smlouvu nebo partnerství s třetí stranou ohledně poskytování služeb naším jménem, včetně vývoje a udržování Služeb. Požadujeme, aby všechny třetí strany zpracovávaly Vaše údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
 • Když Vaše Osobní údaje zpřístupníme výzkumným pracovištím klinického hodnocení a pro hodnocení způsobilosti.
 • Když osobní údaje sdílíme se třetími stranami v souvislosti s prodejem našeho podnikání (včetně slučování, akvizice nebo prodeje všech nebo podstatných částí našich aktiv, změn podnikového řízení nebo insolvence nebo postupů při bankrotu).
 • Kromě toho sdílíme Souhrnné údaje se třetími stranami, nicméně budeme používat standardní opatření a příslušné technické a právní pokyny, abychom zajistili, že Vás z těchto údajů nebude možné identifikovat.

Vaše kontrola a možnosti

Poskytujeme Vám možnost uplatnit určitou kontrolu a volby týkající se shromažďování, používání a sdílení Vašich údajů, včetně práva požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a které jsme upravili, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou přesné, úplné nebo aktuální, nebo je můžete smazat.

Můžete si kdykoli procvičit následující možnosti odhlášení:

 • vznést námitku proti převodu Vašich osobních údajů třetí straně jiné, než je třetí strana, která nám pomáhá vykonávat úkoly popsané v těchto zásadách, nebo
 • vznést námitku proti používání Vašich osobních údajů pro účely, které se podstatně liší od účelů, pro které jsme původně shromáždili tyto údaje, podle těchto zásad ochrany osobních údajů nebo pro účely, které jste schválili později.

Kdykoli po žádosti o odhlášení můžeme všechny Vaše osobní údaje odstranit nebo anonymizovat a požádat Vás o ukončení používání webových stránek.

Po ukončení nebo vypršení služeb budeme ukončíme shromažďování Vašich osobních údajů od Vás nebo o Vás. Budeme však uchovávat a nadále používat Vaše osobní údaje, a budeme je používat v souladu s částí týkající se uchovávání údajů v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Své právo na kontrolu a volbu možností nebo požadovat přístup k svým osobním údajům můžete uplatnit prostřednictvím úpravy svého profilu nebo nás můžete kontaktovat na adrese privacy@elligodirect.com nebo postupovat podle pokynů uvedených ve sděleních, která Vám byla zaslána.

Budeme Vás muset požádat, abyste nám poskytli určitá potvrzení, abychom se ujistili, že jste, kdo tvrdíte, že jste, a v rozsahu požadovaném platnými zákony učiníme maximální úsilí v dobré víře o vyhledání osobních údajů, které požadujete pro přístup.

Vaše osobní údaje můžeme smazat odstraněním jakýchkoliv identifikujících údajů a převedením Vašich osobních identifikovatelných údajů do podoby anonymizovaných informací.

Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte Vaše osobní údaje shromažďovat, možná Vám nebudeme moci poskytovat určité služby a v některých službách se nemusí zohlednit Vaše zájmy a preference. Pokud máte otázky týkající se konkrétních osobních údajů o Vás, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte nás na adrese privacy@elligodirect.com.

Zabezpečení a integrita dat

Zabezpečení, integrita a důvěrnost Vašich osobních údajů jsou pro nás důležité.

Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržena tak, aby chránila Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravou, včetně: SSL, TLS, šifrování, pseudonymizace, omezeného přístupu, dvoufaktorového ověřování, brány firewall a antiviru/malwaru.

Čas od času zkontrolujeme naše bezpečnostní postupy, abychom zvážili vhodnou novou technologii a metody. Mějte prosím na paměti, že navzdory našemu úsilí o zabezpečení nejsou žádná bezpečnostní opatření perfektní nebo neproniknutelná a nemůžeme zaručit, že služby budou imunní proti jakýmkoli nekalým jednáním, závadám, nezákonným podvodům nebo přístupům nebo jiným typům zneužití. 

Bezpečnost a zabezpečení Vašich osobních údajů závisí na Vás. 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Společnost Elligo Health Research uchovává osobní údaje podle potřeby, aby vyhověla našim právním povinnostem a zavedli jsme přísná pravidla pro kontrolu a uchovávání, které jsou zavedena pro splnění těchto povinností.

Pokud Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, budeme je uchovávat, pokud zákon nevyžaduje, abychom je odstranili, nebo pokud se rozhodneme odstranit je dle našeho uvážení, a to v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Pokud Vaše osobní údaje uchováváme pro jakýkoli legitimní obchodní účel, než je poskytování služeb, vynaložíme úsilí pro omezení přístupu k těmto údajům a budeme je uchovávat po minimální dobu.

Budeme uchovávat souhrnné neidentifikovatelné údaje bez omezení a v přiměřeném rozsahu, smažeme nebo anonymizujeme potenciálně identifikovatelné údaje, když již nebudeme muset tyto údaje zpracovávat.

Osobní údaje dětí

Většina služeb dostupných na těchto webových stránkách je určena pro osoby starší 18 let a starší. Jakákoli osoba, která vyžaduje údaje o kterékoli z našich služeb, musí být ve věku 18 let nebo starší. 

Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme nebo zveřejňujeme osobní údaje nezletilých mladších 18 let bez získání předchozího souhlasu od osoby s rodičovou odpovědností prostřednictvím přímého off-line kontaktu. 

Poskytneme rodiči nebo opatrovníkovi upozornění na konkrétní typy osobních údajů shromažďovaných od nezletilé osoby a příležitost vznést námitku proti jakémukoli dalšímu shromažďování, používání a uchovávání takových údajů.

Dodržujeme zákony určené k ochraně dětí. Pokud se dozvíme, že jsme vědomě shromažďovali osobní údaje od osob mladších 13 let, vynaložíme komerčně přiměřené úsilí k vymazání takových údajů z naší databáze.

Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem nezletilého dítěte, které nám poskytlo osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@elligodirect.com a požádat o jejich výmaz.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Naše zpracování Vašich osobních údajů je založeno na následujících zákonných podkladech:

 • Veškeré zpracování Vašich osobních údajů, které nevychází ze zákonných podkladů uvedených níže, je založeno na Vašem souhlasu.
 • Vaše osobní údaje zpracujeme tak, abychom vyhověli zákonnému závazku a chránili Vaše životně důležité zájmy i zájmy dalších osob.
 • Dále se budeme spoléhat na naše oprávněné zájmy, které podle našeho názoru nejsou převáženy Vašimi základními právy a svobodami, a to pro následující účely:
  • Komunikaci s Vámi, včetně přímého marketingu, kdy jste uživatelem našich služeb, nebo kdy se s námi můžete spojit prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím jiných digitálních prostředků.
  • Kybernetické zabezpečení.
  • Podporu, vztahy se zákazníky a provoz služeb a webových stránek.
  • Podporu a vylepšení zkušeností uživatelů se službami a webovými stránkami.
  • Odhalování podvodů a zneužití služeb a webových stránek.

Máte právo na přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o Vás společnost Elligo Health Research zpracovává, a na vyžádání údajů o těchto skutečnostech:

 • Jaké osobní údaje o Vás uchováváme
 • Účely zpracování
 • Kategorie dotčených osobních údajů
 • Příjemci, kterým mají být osobní údaje předány
 • Jak dlouho máme v úmyslu uchovávat Vaše osobní údaje
 • Pokud jsme údaje neshromáždili přímo od Vás, informace o zdroji

Pokud se domníváte, že máme o Vás jakékoli neúplné nebo nepřesné údaje, máte právo požádat nás, abychom opravili anebo doplnili údaje a my se budeme snažit to co nejrychleji provést, pokud není platný důvod tak neučinit, o čemž budete informováni.

Máte také právo požadovat vymazání svých osobních údajů nebo omezit jejich zpracování (je-li vhodné) v souladu se zákony o ochraně osobních údajů; a také vznést námitku proti jakémukoli přímému marketingu od nás (další údaje o tomto právu jsou k dispozici v části „Vaše kontrola a volby“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů).

Pokud je to možné, máte právo na přenositelnost svých údajů a právo být informováni o jakémkoli automatizovaném rozhodování, které můžeme použít.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu na ochranou osobních údajů Vašeho místě obvyklého pobytu, výkonu práce nebo údajného porušení obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Obyvatelé EU

Společnost Elligo Health Research jmenovala jako svého zástupce v EU pro účely článku 27 GDPR společnost EU Business Partners. S jakýmkoli dotazem, který možná v souvislosti se svými osobními údaji máte, se můžete obrátit na zástupce v EU i přímo na společnost Elligo Health Research. Kontaktní údaje jsou následující:

EU Business Partners
10 Ashe Street, Clonakilty, County Cork, P85 E4303, Irsko
info@eubusinesspartners.com
Flor McCarthy, ředitel

Obyvatelé UK

Společnost Elligo Health Research jmenovala jako svého zástupce ve Velké Británii pro účely článku 27 britského GDPR společnost UK GDPR Representatives Limited. Můžete se obrátit na zástupce podle britského GDPR i přímo na společnost Elligo Health Research s jakýmkoli dotazem, který můžete v souvislosti se svými osobními údaji mít. Kontaktní údaje jsou následující:

UK GDPR Representatives Limited
7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, Spojené království
info@ukgdprrepresentative.com
Flor McCarthy, ředitel

Tyto žádosti lze také podávat online https://www.elligohealthresearch.com/data-subject-request-form/. nebo poštou: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171, USA Attention: Rik Cudmore, pověřenec pro ochranu osobních údajů, na adrese privacy@elligodirect.com

Pokud od Vás obdržíme požadavek na uplatnění některého z výše uvedených práv, budeme muset přiměřeně ověřit Vaši totožnost a lokalitu. Požádáme Vás, abyste nám poskytli ověřovací údaje, abychom se ujistili, že žadatelem jste Vy, a zeptáme se na otázky, které nám pomohou porozumět povaze a rozsahu Vaší žádosti.

Tyto žádosti můžete také podat přímo zadavateli studie MIS51ON, společnosti Sarepta, na adrese privacy@sarepta.com

Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů – informace pro kalifornské spotřebitele

Tato část obsahuje konkrétní informace pro obyvatele Kalifornie („spotřebitelé“), jak to vyžadují kalifornské zákony o ochraně osobních údajů, a je určena k dodržení kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů („CCPA“), který vyžaduje, abychom spotřebitelům poskytli určité informace o tom, jak nakládáme s určitými osobními údaji, které jsme shromáždili.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Během posledních dvanácti (12) měsíců jsme od spotřebitelů shromáždili následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory a kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech spotřebitelů (kal. občanský zákoník § 1798.80(e)). Patří sem jména, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa internetového protokolu a pracovní e-mailová adresa.
 • Informace o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti, mimo jiné včetně historie procházení, historie vyhledávání a informací týkajících se interakce spotřebitele s webovými stránkami.
 • Závěry vyvozené z kterékoli z výše uvedených informací k vytvoření profilu o spotřebiteli odrážející preference a charakteristiky spotřebitele.

Kategorie zdrojů osobních údajů

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z následujících kategorií zdrojů:

 • Přímo a nepřímo od vás, když navštívíte webové stránky.
 • Třetí strany, jak je podrobněji popsáno výše.

Účely použití osobních údajů

Výše popsané kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a zveřejňovány pro účely uvedené v části výše s názvem „Jak vaše údaje používáme“.

Naše postupy používání a zveřejňování

Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám pro obchodní účely, jak je to popsáno výše v části nazvané „Sdílení údajů se třetími stranami“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V předchozích dvanácti (12) měsících jsme pro obchodní účely zveřejnili následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory;
 • Internet nebo jiná podobná síťová aktivita;
 • Důsledky

 V předchozích dvanácti (12) měsících společnost Elligo Health Research neprodala Vaše osobní údaje.

Práva spotřebitelů v Kalifornii

S výhradou určitých výjimek máte právo bezplatně podat následující žádosti, a to až dvakrát za 12 měsíců:

 • Vymazání: právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili, s výhradou určitých výjimek, a právo na vymazání těchto osobních údajů.
 • Právo na informace: právo požadovat, abychom zveřejnili určité informace o tom, jak jsme zacházeli s Vašimi osobními údaji v předchozích 12 měsících, včetně:
  • kategorie shromažďovaných osobních údajů
  • kategorie zdrojů shromažďovaných osobních údajů
  • obchodní a/nebo komerční účely pro shromažďování a prodej vašich osobních údajů
  • kategorie třetích stran, jimž jsme vaše osobní údaje zpřístupnili nebo sdíleli
  • kategorie osobních údajů, které jsme zveřejnili nebo sdíleli s třetí stranou pro obchodní účely
  • kategorie třetích stran, s nimiž byly sdíleny osobní údaje spotřebitele
  • konkrétní osobní údaje, které od vás shromažďujeme

Odesílání žádostí

Žádost o vymazání nebo právo na informace můžete uplatnit tak, že zavoláte na bezplatné telefonní číslo 857-496-0054 nebo zašlete e-mail na adresu privacy@elligodirect.com; na ověřitelné žádosti obdržené od kalifornských spotřebitelů odpovíme podle požadavků zákona. Také vás požádáme o další informace nezbytné k ověření nebo zpracování Vaší žádosti. Můžeme také provádět kontroly, včetně služeb ověření totožnosti třetích stran, abychom předtím, než s Vašimi osobními údaji budeme jakkoli nakládat, ověřili Vaši totožnost. Na Vaše ověřitelné žádosti budeme reagovat obvykle do 45 dnů, pokud nebude zapotřebí další čas (až 45 dalších dní), v takovém případě Vás budeme informovat. Pokud zjistíme, že Vaše žádost vyžaduje poplatek, budeme Vás informovat o důvodech takového rozhodnutí a před vyplněním požadavků Vaší žádosti Vám poskytneme odhad nákladů.

Přístup k údajům nebo jejich oprava

Můžete nám zaslat e-mail na adresu privacy@elligodirect.com a požádat o přístup k osobním údajům, které nám poskytnete, jejich opravu nebo vymazání.  Požadavku na změnu údajů nemůžeme vyhovět, pokud se budeme domnívat, že by se takovou změnou porušil zákon nebo zákonný požadavek nebo že by to vedlo k tomu, že by údaje nebyly správné.

Pokud potřebujeme odstranit Vaše osobní údaje po Vaší žádosti, zabere to nějaký čas, dokud zcela neodstraníme zbytkové kopie Vašich osobních údajů z našich aktivních serverů a z našich záložních systémů.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu privacy@elligodirect.com nebo telefonicky na čísle 857-496-0054 nebo na: Elligo Health Research, Attn: Rik Cudmore, Privacy Officer, 108 Myrtle St. Suite 201, Quincy, MA 02171